Etikettarkiv | Icca Shakti

Du är perfekt som du är ~ om Iccha Shakti och Anava Mala

Morgonens yoga hemma på mitt vardagsrumsgolv landade i känslan av fullkomlighet. Mina rörelser och mina andetag blev ett undersökande av min egen fullkomlighet. Hur rör jag mig när jag slutar sträva efter att bli mer? Vad händer efter insikten om att allt är precis som det ska, jag är perfekt som jag är? Hur putsar jag rent mitt hjärtas spegel ifrån Anava mala, det lager av damm som skyler min sanna natur?

Vad handlar Anava mala om i yogafilosofin?
Såhär: Det stora medvetandet tar på sig begränsningen av form, utifrån en djup längtan efter att få uppleva sin egen godhet. Formen blir bland annat du och jag. Vi fortsätter i vår form att längta, men glömmer bort vad vi längtar efter, egentligen.. Vi glömmer bort att det vi längtar efter är upplevelsen av vår sanna natur, upplevelsen av våra hjärtans djup. Istället börjar vi tolka denna längtan som ett begär efter något som finns utanför oss. Vi börjar uppleva oss själva som ovärdiga, inte tillräckligt hela, inte tillräckligt bra som vi är. Vi glömmer att vi är perfekta.. Någon som känner igen sig?

Anava mala beslöjar för oss vår egen fullkomlighet. Vi längtar efter att bli hela igen. Vi känner oss inte hela..vi glömmer att vi redan är det. Och vi söker kärleken, Gud, visdom etc utanför oss själva.

Såhär skriver Anja Bergh om Anava Mala:

Som en slöja av begränsning är Anava Mala det som får oss att missa insikten om hur tillräckliga vi är. Hur vi duger som vi är och har så mycket att ge om vi bara slutade förminska oss själva. Anava Mala är låg självkänsla och säger ’’jag är inte värd det här, jag är inte tillräcklig. Det är när vi känner att vi saknar något, när vi känner oss värdelösa och okompletta. ’’Jag ger inte tillräckligt’’ ’’Jag är inte bra nog för dig’’. Om det går långt, så är Anava mala det som gör dig helt självupptagen, så mycket att du inte förstår konsekvensen av ditt agerande, inte fattar hur det påverkar andra. Det får oss att göra saker som att ljuga, vara otrogna, svika eller hålla undan. Så som jag har lärt mig av mina lärare, så begränsar Anava Mala vår Iccha Shakti, kontakten med vårt hjärtas sanna längtan, vår djupaste sanna drivkraft! Den är relaterad till elementet vatten, stagnerat vatten, som gör att vi tappar vårt flöde, vår rytm, och kan leda till ledsamhet eller djup sorg. Förvirring. Re-claim Iccha! (Läs hela inlägget)

Yes! Reclaim Iccha!

Önskar dig en härlig dag ♥

Icca Shakti

När vi sätter oss på mattan – eller för den delen lever livet – och lyssnar in i hjärtat, kan vi uppleva en stark önskan djupt i vårt inre. En längtan efter något. Om vi vill komma i kontakt med den djupa längtan, släpper vi ner vårt medvetande ifrån hjärnan och tanken till hjärtat och känslan en stund och lyssnar. Denna längtan, denna djupa önskan inom oss kan vi kalla Icca. Icca är förknippat med vårt hjärta och är kopplat till den första av de tre A:na inom Anusara yogan; Attitude. Det är begäret att vilja veta, att vilja göra, att vilja uppleva något. Det andra A:et står för Alignment – kunskapen om något, tekniken, hur det man vill göra görs och är kopplat till sinnet, tanken. Det tredje är Action – utförandet, att agera och utifrån begäret använda sig av kunskapen. Action är relaterat till kroppen.

Dessa tre finns alltid med i livet och varje yogaklass innefattar dem alla. Om du t.ex. ska bygga ett hus med dina egna händer behöver du först en önskan om att få bygga huset och en längtan efter det som huset innebär för dig (Attitude). Du behöver sen kunskapen om hur huset ska byggas, hur du skapar en stabil husgrund t.ex. (Alignment). Och slutligen ska du också göra det, gå från hjärta och tanke till handling (Action). För att skapa balans i livet är det bra om dessa tre är i balans. Samma sak på mattan!

Icca står för intentionen/önskan. Shakti står för den kreativa kraften. Icca Shakti = viljekraft.

Prova att sätta en intention för dagen varje morgon du vaknar upp. Minns din önskan under hela dagen och se om du kan skapa det du önskar dig, med rätt kunskap och rätt handling. Små steg i rätt riktning duger!

Samma sak på yogamattan! Se om du kan förkroppsliga din önskan och ge mening åt det du gör på din matta! Vi önskar något, vi placerar oss och uttrycker! ♥

Mina deltagare tenderar att ge mig gåshud. Idag hände det igen. Mycket vackert, vilket privilegium att få undervisa yoga! Jag tackar och bugar ödmjukt 🙂

~O~